Sunday, November 13, 2011

Didto Niadtong Bukira

Sa didto pa ako sa amo,
nagpaguyod ra intawon sa among kabayo
kay wala akoy laing kasakyan
paingon sa inyong puluy-anan

Bisan pito ka bukid ang akong gitungas
sa pamasin ang adlaw ko madebuenas
apan sukwahi hinuon kay ako gidimalas
nakatagbo man ug baboy ihalas

Naangkon ko ang daghang samad ug pangos
susama kang Jesus nga sa haligi gilatos
apan ang kasakit may kalipay nga ibalos
mao nga andam ako sa pag-antos

Mihinay ako sa akong paglakaw
dinuyugan sa mga ping-it ug panghupaw
gibiyaan ko na lang ang akong kabayo
kay sama kanako nagpunay na ug agulo

Milugsong ako gikan nianing bukira
nahuman ko usab ang akong novena
kay sa kahitas-an gihalad ko ang tanan
aron ikapadayag ang gugmang gihuptan

Natataw ko na ang inyong purtahan
kakulba di ko usab kapugngan
gitarong ko ang akong pilit nga hinapay
gibasa ko usab ang akong mga kilay

Mitukad ako padung inyong panimalay
nagpunay ug ngisi ug usab nangindahay
pagtuaw ko pa sa inyong tugkaran
nabato ako diha sa akong gibarugan

Ang imong katahom dili kapasipad-an
muamag bisan sa kagabhiong walay bulan
abi ko man gani nga langit na kadto
matahom nga anghel maoy akong pagtuo

Tuhui intawon ako kay wala ako mamakak
bisan pa man kung kining mga pulong daw balak
ang gugmang gidalit niining akong kasing-kasing
tim-os, tiunay ug walay pagpaling-paling

Dili ko ikahalad kanimo ang tanan
timawa lamang ang akong kagikan
wala akoy bahanding ikapanghambug
apan dili man sab ako palahubog

Wala akoy bisyong ikaulaw
ug dili ko ikaw pakan-on ug lamaw
ang bugtong kong imnon
mao ang dugos sa atong kaminyuon

Inday, pasagdi ako nga magtutok
sa imong bayhon, nawong ug buhok
sa matag segundo nga ako kining mabuhat
sa Ginoo walay paghubas ang pagpasalamat

Hinaut nga dili mo ako hikawan
nga akong kaliwat kanimo maggikan
ug kining gugma nga gikan kanako
dawaton mo sa way pagpanuko.

No comments:

Post a Comment